{{cart.total_items}}

Twój koszyk

{{item.name}}

x{{item.qty}} {{item.price}} zł

Kaucja zwrotna

x{{item.qty}} {{round(item.qty * item.options.deposit.deposit_price/100)}} zł
Suma brutto: {{round(cart.total)}} zł
Pokaż koszyk
Zamów i zapłać

Jak wygląda kodowanie wtryskiwaczy Common Rail? Adaptacja dawek wtrysku – IMA kod

Wtryskiwacze Common Rail wymagają odpowiedniego kodowania IMA
Jak wygląda kodowanie wtryskiwaczy Common Rail? Adaptacja dawek wtrysku - IMA kod

Wtryskiwacze typu Common Rail wiążą się z koniecznością nadawania indywidualnych kodów, które znane są pod skrótem IMA. Kody te wyznaczają wtryskiwaczom indywidualne charakterystyki dawek paliwa, natomiast zaniedbanie w postaci braku nadania zregenerowanemu wtryskowi kodu bądź źle zakodowane wtryski mogą doprowadzić do poważnych awarii jednostki napędowej oraz uszkodzeń w obrębie układu wydechowego.

 

 

Wygenerowane kody należy nadać wtryskiwaczom w sterowniku silnika
Nadawanie wtryskiwaczom kodów IMA

 

1. Kodowanie wtrysków w systemie Common Rail

Nadawanie wtryskiwaczom Common Rail specjaliści określają jako wyrównanie dawki wtrysku, natomiast skrót IMA wywodzi się od pochodzącej z języka niemieckiego pełnej nazwy brzmiącej Injektor Menger Abgleich. Skąd wzięła się konieczność, by wprowadzać kodowanie wtryskiwaczy Denso oraz kodowanie wtryskiwaczy Bosch? Okazuje się, że indywidualny kod nadany wtryskiwaczowi zawiera informacje na temat tego, jakie cechy strukturalne i elektryczne reprezentuje wtrysk. Kody IMA właściwe dla wtryskiwaczy Common Rail to zbiór informacji na temat tego, jakie dawki powinien przekazywać wtrysk, ile wynosi właściwy dla wtryskiwacza czas reakcji na impuls elektryczny oraz jaką wydajnością będą charakteryzować się wtryskiwacze w sytuacji zmian ciśnień oleju napędowego w układzie. Wprowadzenie kodów IMA do sterownika sprawia, że możliwe jest monitorowanie i sprawowanie zupełnej kontroli nad dawkami paliwa, czasem wysterowania oraz ogólną charakterystyką pracy wtryskiwacza. Bardzo interesujący jest fakt, że sterownika odpowiedzialnego za interpretację kodów IMA nie da się oszukać. Błędny kod IMA nie może zostać przyjęty przez sterownik, tak więc systemu nie da się oszukać wprowadzeniem niewłaściwego kodu. Kodowanie IMA zakłada precyzyjny dobór parametrów do sterowania wtryskiem paliwa w konkretnym pojeździe, uwzględniając najistotniejsze parametry silnika. Nadanie kodów kalibracyjnych wtryskiwaczom w serwisie wiąże się między innymi z koniecznością pomiaru dawek wtryskiwaczy na stole probierczym. Kodowanie wtryskiwaczy piezoelektrycznych bądź poprawne kodowanie wtryskiwaczy Siemens 2.0 HDI bądź w innych silnikach współpracujących z systemem Common Rail wymaga wiedzy oraz właściwej aparatury, a realizacja procesu kodowania pozwala na uniknięcie problemów, jakimi skutkują między innymi rozkodowane wtryski. Co istotne, wszystkie wtryskiwacze należące do jednego układu Common Rail muszą reprezentować identyczną klasyfikację.

 

Wtryskiwacze w systemie Common Rail wymagają kodowania do poprawnej pracy
Kodowanie wtrysków w systemie Common Rail

 

2. Adaptacja dawek wtrysku – nadawanie kodu IMA

Jak przebiega kodowanie wtryskiwaczy w Ford Focus 1.8 tdci? Czy kodowanie wtryskiwaczy w Mercedesach dCI różni się od tego, jak przebiega kodowanie wtryskiwaczy BMW? Jeśli wtryski posiadają kody, lecz z różnych przyczyn nastąpi reset wtryskiwaczy, kodowanie wtrysków uzależnione jest od wyników, jakie specjaliści uzyskają dzięki pracy maszyny testującej. Po wymianie elementów wtryskiwaczy na nowe, oryginalne części, w autoryzowanych pracowniach wtryskiwacz przechodzi tak zwany proces trzeciej fazy, podczas którego kontroli poddawana jest szczelina powietrzna wtrysku, skok kulki zaworu, objętość właściwą dla komory sterującej oraz poziom napięcia sprężyn. Po co przeprowadza się tego typu zabieg mechaniczny na wtryskiwaczach Common Rail? Trzecia faza umożliwia specjalistom uzyskanie zupełnej pewności w zakresie tego, czy wtryskiwacze po regeneracji w trybie swojej pracy działają właściwie. Po zakończeniu fazy trzeciej wtryskiwacze są automatycznie kodowane, na przykład dzięki zastosowaniu maszyny EPS 708, która automatycznie nadaje wtryskiwaczom właściwe kody IMA. Jak już wspomnieliśmy, kod IMA odpowiada za adaptację dawek wtrysku, współpracując ze sterownikiem ECU (ang. Engine Control Unit) silnika. Kodowaniu IMA podlegają wtryskiwacze producentów takich jak Delphi, Denso, Siemens oraz Bosch. W zależności od dawek oleju napędowego do rozpylenia, maszyny w odpowiednio wyposażonych pracowniach automatycznie przeprowadzają nadawanie kodu IMA, natomiast w przypadku wtryskiwaczy piezoelektrycznych Bosch konieczne jest także nadanie kodu ISA odpowiedzialnego za stan napięcia progowego piezostosu.

 

Po nadaniu kodów IMA należy wprowadzić je do sterownika silnika
Adaptacja dawek wtrysku - nadawanie kodu IMA

 


Brak kodu IMA we wtryskiwaczach Common Rail

Wtryskiwacze, którym nie został nadany unikatowy IMA kod, działają niewłaściwie. Niektórzy twierdzą, że sterownik silnika może w pewnym sensie nauczyć się dawkowania paliwa w określony sposób, jednakże brak nadania kodu to działanie na szkodę jednostki napędowej oraz całego układu Common Rail. Pracę silnika Diesla z wtryskami bez nadania IMA kodu określa się najczęściej jako nierówną, natomiast nieścisłości w dawkowaniu oleju napędowego prowadzą do spalania substancji, które powodują nagromadzenie osadów w układzie wydechowym, przedwczesne zatkanie filtra DPF bądź wypalenie określonych struktur. W sytuacji braku zaprogramowanych kodów IMA obserwuje się także zwiększone zużycie paliwa oraz wzrost emisji spalin złej jakości. Regeneracja wtryskiwaczy w autoryzowanych serwisach wiąże się z nadaniem kodów IMA w sposób wręcz automatyczny. Obowiązek ten próbują w pewien sposób obejść mechanicy, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz aparatury do przeprowadzania napraw wtryskiwaczy czy programowania IMA.

 

Brak kodu IMA sprawi, że wtryskiwacze będą pracować niepoprawnie
Brak kodu IMA we wtryskiwaczach Common Rail