Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik Pracownia regeneracji i sprzedaży wtryskiwaczy Bosch Pawlik

Regenerujemy i sprzedajemy wtryskiwacze

Dostępne od ręki Wysyłka w 24h

WTRYSKIWACZE COMMON RAIL | BOSCH DIESEL SERVICE - WTRYSK COMMON RAIL

Zadzwoń +48 601 856 277 Jak zamówić? Napisz do nas
Mamy dla Ciebie ponad 4000 dostępnych wtryskiwaczy
Cena Gotowe wtryskiwacze - od 190 zł
Regeneracja wtryskiwaczy - 80 zł + części
Czas realizacji 24 - 48 godzin
Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów

WTRYSKIWACZE COMMON RAIL | BOSCH DIESEL SERVICE - WTRYSK COMMON RAIL

W naszej ofercie znajdziesz wtryskiwacze, pompowtryskiwacze oraz pompy Common Rail!

  • nowe
  • regenerowane na wymianę
  • używane z gwarancją
Dostępne od ręki Atrakcyjne ceny

Wtryskiwacze Common Rail to zaawansowany system wtrysku paliwa, który został wprowadzony do użytku w latach 90. XX wieku. System ten opiera się na zasadzie bezpośredniego wtrysku paliwa do komory spalania silnika, co zapewnia większą moc i wydajność silnika, a także zmniejsza emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Wtryskiwacze Common Rail wykorzystują elektroniczne sterowanie, co umożliwia dokładne i precyzyjne wtryskiwanie paliwa do komory spalania w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości. Dzięki temu systemowi wtryskowemu można osiągnąć wyższą wydajność i mniejsze zużycie paliwa. Wtryskiwacze Common Rail są stosowane w wielu różnych rodzajach silników. Ich zaletami są nie tylko większa moc i wydajność, ale także mniejsza emisja zanieczyszczeń i lepsza ekonomia paliwowa.

Typowe uszkodzenia występujące w wtryskiwaczach Common Rail Bosch | Delphi | Denso | Siemens VDO – regeneracja, naprawa, czyszczenie, testy, regulacja, budowa i działanie

Wtryskiwacz paliwa jest elementem układu zasilania Common Rail najbardziej podatnym na uszkodzenia podobna sytuacja dotyczy pompowtryskiwaczy i pomp PLD. Wynika to m.in. z jego lokalizacji w komorze spalania gdzie narażony jest na wysokie temperatury i ciśnienie dochodzące we współczesnych konstrukcjach silnika do ponad 200 MPa oraz inne niekorzystne warunki pracy (np. zjawiska balistyczne, turbulentny przepływ cieczy, itp.).

Wiadomo jednak, że wtryskiwacze Common Rail to jak na razie najnowocześniejsze elementy układów wtryskowych silnika diesla. To także ostatni element układu zasilania odpowiedzialny zarówno za prawidłowe kształtowanie wtrysku jak i rozprowadzenie paliwa w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym. Przepływ paliwa we wnętrzu wtryskiwacza odbywa się z ponaddźwiękową prędkością, a pasowanie elementów par precyzyjnych następuje z dokładnością do 0,02 µm. W związku z powyższym wszystkie elementy, z których składa się wtryskiwacz paliwa muszą zostać wykonane z bardzo dużą precyzją.

Wtryskiwacz Delphi Common Rail – budowa, działanie, naprawa

Wtryskiwacz Delphi Common Rail – budowa, działanie, naprawa

Wiadomo również, że do prawidłowej pracy wtryskiwacza potrzebne jest odpowiednie smarowanie i chłodzenie. Odbywa się to przy wyłącznym udziale oleju napędowego, który często bywa zanieczyszczony ciałami obcymi oraz zawiera zbyt dużą ilość wody przez co wtrysk Common Rail jest bardzo wrażliwy na te czynniki zewnętrzne. Złe własności fizykochemiczne paliwa powodują szybkie zużycie wspomnianych elementów układu wtryskowego, a najbardziej narażonymi podzespołami wtryskiwacza są rozpylacz, iglica oraz zaworki wysokiego ciśnienia. W tym wypadku regeneracja wtryskiwaczy polega na wymianie uszkodzonych części głównie końcówki wtrysku.

Występowanie usterek jest normalnym zjawiskiem wynikającym ze zużycia eksploatacyjnego np. par precyzyjnych i elementów wykonawczych, które są następstwem długiego okresu eksploatacji oraz dużej intensywności użytkowania. W wyniku uszkodzeń elementów dochodzi do zakłócenia dawkowania, które bezpośrednio wpływa na zmianę wielkości dawki wtrysku jak i dawek powrotnych. Złe dawkowanie oddziałuje także na pogorszenie pracy silnika i dodatkowo potęguje zużycie jego elementów, co ma odzwierciedlenie w parametrach roboczych i ekologicznych. Bezpośredni wpływ na to ma zużycie erozyjne, kawitacyjne i ścierne (opisane w podrozdziale 4.1), które dotyczą najczęściej wymienionych wyżej podzespołów. W wyniku stosowania paliwa o nieodpowiednich właściwościach fizykochemicznych (gęstość, smarność, zawartość siarki, itp.), może również dojść do powstania zużycia awaryjnego, określanego również, jako zużycie patologiczne.

EPS 205 firmy Bosch regeneracja wtryskiwaczy, naprawa wtrysków Denso, Delphi, Siemns VDO

EPS 205 firmy Bosch regeneracja wtryskiwaczy, naprawa wtrysków Denso, Delphi, Siemns VDO

Ponadto do tego rodzaju zużycia dochodzi również w wyniku zanieczyszczenia paliwa np. opiłkami pochodzącymi od uszkodzonej pompy wysokiego ciśnienia. Wyróżnić można również uszkodzenia powstałe na zewnątrz wtryskiwacza wynikające z niewłaściwego montażu i demontażu wtryskiwaczy, do których najczęściej dochodzi w wyniku nieprzestrzegania zaleceń producenta lub z powodu niezastosowania specjalistycznych narzędzi, takich jak: podbijaki suwakowe, zestawy naprawcze, itp. W takim przypadku wymienia się na nowy lub regeneracja wtrysków, jeśli cena pozwala poddaje się je naprawie w najnowszej technologii trzeciej fazy (3 etap), gdzie dokładności pomiarów są do jednego mikrona. Tak naprawiony wtryskiwacz pracuje praktycznie jak fabrycznie nowy wtrysk i osiąga dokładnie te same parametry fabryczne. Jeżeli, nie potwierdzony jest Kod IMA generujemy nowe kody, które są drukowane na protokole z parametrami wtryskiwacza (Delphi, Bosch). Dlatego wymiana wtryskiwaczy na nowe jest zupełnie zbędna patrząc na koszty profesjonalnej naprawy.

Pompowtryskiwacze, pompy PLD oraz pompy wysokiego ciśnienia Common Rail naprawione w naszej pracowni na urządzeniach Bosch EPS 708, EPS 815 CAMBOX, EPS 200 i EPS 205 także osiągają fabryczne dawki i parametry jak w nowym wtryskiwaczu. W podrozdziale, podobnie jak w poprzednim wykorzystano informacje i dokumentację fotograficzną zgromadzoną przez naszą pracownię naprawy wtryskiwaczy Bosch Diesel Serwis - Pawlik. Na podstawie tych materiałów wytypowane zostały najczęściej występujące uszkodzenia wtryskiwaczy układu zasilania Common Rail. W celu lepszego zrozumienia problemu dokonano podziału na typowe uszkodzenia wtryskiwaczy takich producentów jak Bosch, Delphi, Desno, Siemen VDO Continental ze szczególnym naciskiem na najbardziej popularne wtryskiwacze elektromagnetyczne, ale także na wtryskiwacz piezoelektryczny posiadający bardzo ciekawą budowę i sposób działania. Problematyka uszkodzeń wtryskiwaczy piezoelektrycznych została pominięta ze względu na fakt, iż obecnie nie ma możliwości regeneracji tego rodzaju wtryskiwaczy, co wynika również z braku części zamiennych. Obsługa naprawcza wtryskiwaczy piezoelektrycznych ogranicza się głównie do: mycia zewnętrznego, suszenia, płukania wewnętrznego, testu na stole probierczym oraz poddaniu ocenie końcowej bez procedury naprawczej.

Denso Common Rail – wtryskiwacze

Denso Common Rail – wtryskiwacze

Największe udziały na rynku producentów wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy oraz pomp PLD ma firma Bosch, a oferowane przez nią konstrukcje należą do najbardziej popularnych, o czym decyduje chociażby pełen asortyment części zamiennych czy też proponowane procedury naprawcze. Następnie jest firma Delphi, Denso i Siemens VDO. W przypadku awarii wtryskiwaczy firmy Bosch, jak i innych producentów, dokonuje się podobnej weryfikacji jak ta, którą opisano w poprzednim podrozdziale poświęconym pompom wysokiego ciśnienia. Części wtryskiwaczy są dużo mniejsze niż w pompach wysokiego ciśnienia Common Rail, zatem ocena organoleptyczna czasem nie wystarcza i dodatkowo trzeba posłużyć się mikroskopem, aby dokładniej zanalizować przyczyny uszkodzenia. Po zakończeniu wstępnej weryfikacji jeszcze całego wtryskiwacza następuje proces jego demontażu, a następnie jest on poddawany kolejno myciu, suszeniu oraz końcowej ocenie elementów. Typowe uszkodzenia występujące we wtryskiwaczach Bosch, Siemens, Delphi, Denso można, zatem podzielić na uszkodzenia ogólne, które dotyczą korpusu głównego, króćca, elektrozaworu sterującego lub elementu piezoelektrycznego oraz rozpylacza. Występują one na zewnątrz rozpylacza, końcówka wtryskiwacza z przyczyn np. niewłaściwie przeprowadzonej procedury demontażu lub montażu wtryskiwacza, bez stosowania specjalistycznych, przeznaczonych do tego celu narzędzi serwisowych. Przykłady tego rodzaju uszkodzeń zostały zamieszczone w tabeli 4.2.

Kolejną grupą mogących wystąpić uszkodzeń są uszkodzenia zlokalizowane we wnętrzu wtryskiwacza, które najczęściej dotyczą zaworów sterujących, rozpylacza i iglicy rozpylacza. Przyczyną uszkodzeń tych elementów są zazwyczaj zjawiska długotrwałego postępującego zużycia eksploatacyjnego lub też mogą one być następstwem zużycia patologicznego powodującego natychmiastowe uszkodzenie elementu. Warto tu wspomnieć, że podobne zjawiska występują w pompach wtryskowych wysokiego ciśnienia CP1, CP2, CP3, CP4 (CP4.1 , CP4.2) Bosch Common Rail, które nasza pracownia regeneruje i naprawia.

Tabela 4.2. Typowe uszkodzenia zewnętrzne wtryskiwaczy Common Rail Bosch i przyczyny ich powstawania

uszkodzenia zewnętrzne wtryskiwaczy Common Rail Bosch

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż powstawanie uszkodzeń zewnętrznych jest w przeważającej większości przyczyną niewłaściwego demontażu lub montażu poszczególnych elementów wtryskiwacza, ale także powodem ich występowania jest długotrwała eksploatacja silnika oraz stosowanie niewłaściwej jakości paliwa. Na rysunku 4.15 przedstawiono wybrane typowe ogólne uszkodzenia mogące wystąpić we wtryskiwaczach firmy Bosch.

Rys. 4.15. Zewnętrzne uszkodzenia końcówki rozpylacza CR Common Rail: a - zakoksowanie rozpylacza z widocznym narostem, b - ślady szlifowania końcówki rozpylacza, c - uszkodzenia rozpyla-cza spowodowane najprawdopodobniej niewłaściwym demontażem lub montażem wtryskiwacza, które spowodowało uszkodzenie powierzchni oraz deformacje otworka.

zewnętrzne uszkodzenia końcówki rozpylacza CR Common Rail

Weryfikację uszkodzeń wewnętrznych, jak to już zostało wspomniane, poprzedza proces rozbiórki wtryskiwacza na części pierwsze (rys. 4.17), które następnie poddawane są procesowi oczyszczania w myjkach ultradźwiękowych. W przypadku uszkodzeń elementów wewnętrznych największe znaczenie ma jakość oleju napędowego, który bywa często zanieczyszczony mechanicznie i nie posiada odpowiednich właściwości smarnych, co powoduje intensyfikację procesów zużycia. Dodatkowo zużyciu sprzyja długotrwała i wysoce intensywna eksploatacja silnika, będąca naturalnym procesem zużycia par tribologicznych. Powyższe stwierdzenia opierają się na informacjach zawartych w tabeli 4.3, w której opisano typowe uszkodzenia wewnętrzne wtryskiwaczy Bosch.

Tabela 4.3. Typowe wewnętrzne uszkodzenia elementów wtryskiwaczy i ich przyczyny na podstawie rozwiązań konstrukcyjnych firmy Bosch Common Rail

wewnętrzne uszkodzenia elementów wtryskiwaczy

Zdjęcia z pracowni Bosch Diesel Service – Pawlik w Stalowej Woli wykonano przy użyciu specjalnego mikroskopu cyfrowego służącego do oceny organoleptycznej bardzo małych elementów wewnętrznych, z których zbudowany jest wtryskiwacz. Regeneracja wtrysków i cena naprawy jest podawana po tak szczegółowej weryfikacji. Mikroskop cyfrowy dodatkowo umożliwia wykonanie zdjęć obserwowanych elementów z odpowiednim przybliżeniem określanym przez operatora urządzenia (rys. 4.16). Następnie zdjęcia wykonane tą metodą można przesłać poprzez załączony kabel USB do komputera, w którym można je archiwizować. Wybrane typowe uszkodzenia wewnętrznych elementów wtryskiwaczy przedstawia rysunek 4.18.

Rys. 4.16. Przykład zastosowania mikroskopu cyfrowego w procesie weryfikacji elementów wewnętrznych wtryskiwacza
Rys. 4.17. Wtryskiwacz firmy Bosch Common Rail po demontażu

wtryskiwacz Bosch Common Rail po demontażu

Rys. 4.18. Zdjęcia wykonane przy pomocy mikroskopu cyfrowego ukazujące uszkodzenia elementów wtryskiwacza Common Rail CR: a - wżery i zakoksowanie iglicy rozpylacza, b - uszkodzenia erozyjno-kawitacyjne zaworu sterującego, c - uszkodzenie par precyzyjnych z widocznym śladem zatarcia iglicy

uszkodzony wtryskiwaczy cr pod mikroskopem

wtryskiwacz Common Rail Bosch samochodu ciężarowego MAN – regeneracja

wtryskiwacz Common Rail Bosch samochodu ciężarowego MAN – regeneracja

budowa, działanie, przekrój wtryskiwacza MAN-a Common Rail CR samochodów użytkowych

przekrój wtryskiwacza MAN-a Common Rail CR samochodów użytkowych

wtryskiwacz Bosch elktromagnetyczny Common Rail samochodu osobowego – naprawa

wtryskiwacz Bosch elktromagnetyczny Common Rail samochodu osobowego

porównanie wtrysków Common Rail generacji CRI2, CRIN4, CRIN3

porównanie wtrysków Common Rail generacji CRI2, CRIN4, CRIN3

pompa - wtryskiwacze Common Rail Delphi

pompa - wtryskiwacze Common Rail Delphi

Wtryskiwacze i pompa Siemens VDO Common Rail w zespole

Wtryskiwacze i pompa Siemens VDO Common Rail w zespole

Delphi, Denso, Bosch - porównanie budowy wtryskiwaczy Common Rail ( oznaczenia, identyfikacja, numer)

Delphi, Denso, Bosch - porównanie budowy wtryskiwaczy Common Rail

Wtryskiwacze takich firm jak Delphi czy Denso cechują się budową zbliżoną do wtryskiwaczy Bosch. Jedynym mankamentem owych producentów jest brak udostępnionej, w takim stopniu jak w przypadku wtryskiwaczy Bosch, procedury naprawczej. Wtryskiwacze Denso i Siemens można czyścić termiczno – chemicznie na specjalnych maszynach z wydrukiem wszystkich parametrów czyli dawek i przelewów i na tej podstawie można ocenić możliwość regeneracji lub naprawy konkretnego wtryskiwacza oraz podać koszt i dokładną cenę tej usługi. Wtryskiwacze te są też badane w technologii III FAZY ( TRZECI ETAP) W niektórych przypadkach regeneracja jest niemożliwa, bądź dostarcza dużych trudności. Do wtryskiwaczy Delphi istnieją oryginalne części zamienne i nasz Bosch Diesel Service stosuje tylko i wyłącznie ten rodzaj do regeneracji tych wtrysków. Oczywiście na rynku krajowym oferowane zamienniki, ale w przeważającej większości są to zaworki sterujące, które najczęściej ulegają uszkodzeniu, igła rozpylacza, kołki, sprężyny są bardzo niskiej jakości. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku wtryskiwaczy Denso czy choćby Siemens, do których nie są oferowane wszystkie oryginalne części zamienne, czy też specjalistyczne oprzyrządowanie naprawcze. Jest to efekt zamierzonej polityki producentów układów, którzy utrudniają procedurę regeneracji, a tym samym napędzają koniunkturę zakupu nowych wtryskiwaczy, których cena niejednokrotnie przekracza kwoty powyżej tysiąca złotych. Dlatego takie wtryskiwacze zawsze warto sprawdzić czyścić przed kupnem nowego wtryskiwacza, gdyż może być uszkodzona część, która obecnie jest dostępna. Sytuacja podobnie przedstawia się z pompowtryskiwaczami i pompami PLD Bosch. Jeśli jednak dojdzie do weryfikacji poszczególnych części procedura przebiega w sposób analogiczny jak w przypadku wtryskiwaczy Bosch, a uszkodzenia dotyczą praktycznie tych samych elementów, jakimi są: igła rozpylacza, rozpylacz, pary precyzyjne, zawory sterujące itp. Dlatego nie ma konieczności szczegółowego przedstawiania typowych uszkodzeń gdyż sam charakter powstawania uszkodzeń oraz miejsca ich występowania są zbliżone do tych zachodzących we wtryskiwaczach Bosch. Natomiast proces powstawania uszkodzeń jak i szczegółowe wskazanie obszarów występowania uszkodzeń we wtryskiwaczach Denso i Delphi zostały dokładniej opisane w pozycjach. Do takich typowych uszkodzeń pompowtrysków, wtryskiwaczy Common Rail można zaliczyć proces gromadzenia zarówno na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych wtryskiwacza osadów koksowych (rys. 4.19). Czynniki powodujące powstawanie osadów w zależności od miejsca ich występowania są inne, ale mówiąc ogólnie, głównym czynnikiem powodującym ten stan jest paliwo o nieodpowiednich własnościach fizykochemicznych.

Rys. 4.19. Przykłady elementów wtryskiwacza Common Rail Delphi Bosch Siemns części zewnętrznych oraz wewnętrznych, które najczęściej ulegają zakoksowaniu

przykłady elementów wtryskiwacza Common Rail Delphi

Tak jak już to zostało wspomniane najczęściej uszkodzeniu ulegają zaworki sterujące, elementy par precyzyjnych, a głównym powodem ich uszkodzeń są zanieczyszczenia zgromadzone w paliwie, a także procesy zużycia takie jak kawitacja czy erozja. Na rysunku 4.20 przedstawiono przykład takich uszkodzeń.

Rys. 4.20. Uszkodzenia elementów wewnętrznych wtryskiwacza Delphi: a - uszkodzenie iglicy w wyniku wyraźnego miejscowego przegrzania jej końcówki, b - zużycie erozyjne krawędzi zaworka sterującego

uszkodzenia elementów wewnętrznych wtryskiwacza Delphi

Pompowtryskiwacz, wtryskiwacz i pompa Common Rail wysokiego ciśnienia do poprawnej pracy potrzebuje odpowiedniej jakości paliwa. Wszelkie nieprawidłowości w składzie fizykochemicznym mogą przyczynić się do jego przedwczesnego zużycia eksploatacyjnego, bądź do zużycia awaryjnego określanego również, jako zużycie patologiczne. Najczęściej uszkodzeniom ulegają takie elementy wtryskiwacza jak: zaworki sterujące, iglica czy rozpylacz (końcówka wtrysku), nakrętka. Jedynym możliwym sposobem uniknięcia awarii elementów wtryskiwacza jest przestrzeganie regularnej wymiany filtrów paliwa oraz okresowe czyszczenie wszystkich elementów układu wtryskowego. Proces ten nie pochłania dużych nakładów finansowych i zapewnia ochronę układu przed zanieczyszczeniami, co z kolei pozwala uniknąć niemałych kosztów związanych z regeneracją wtryskiwaczy, a gdy nie jest to możliwe z ich wymianą na nowe a jak wiemy ceny są bardzo wysokie. Pompowtryskiwacze z grupy VAG Audi, Seat, Skoda, VW 1,9 2,0 TDI itd. może kosztować sporo powyżej tysiąca złoty, czyli cena jest wysoka.
Zapraszamy do współpracy warsztaty, serwisy autoryzowane Bosch Car Service i Autocrew z Całej Polski niezależnie, czy jesteś z miasta Poznania, Warszawy, Krakowa, Bydgoszczy, Torunia, Jaworzna, Rzeszowa, Łodzi, Lublina, Białegostoku, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Szczecina, Rybnika, Legnicy, Wałbrzycha, Opola, Kielc, Tarnowa, Tarnowskich Gór, Włocławka, Radomia, Zielonej Góry, Kalisza, Elbląga, Olsztyna, Gdyni, Sopotu, Krosna , Tarnobrzega, Koszalina, Sandomierza, Stobierna, Radlina, Rudy Śląskiej, Piekary Śląskie, Redy, Międzyrzecz Podlaski, Pruszcza, Suchedniowa, Suchej Beskidzkiej, Nowego Sącza, Nadarzyna, Kamienia Śląski, Kamień Pomorski, Ryki, Gryfino Świebodzin, Zamość, Piła, Przemyśl, Strzelin, Lubartów, Iława, Ostrów, Ostruda, Oława, Nowa Huta, Bochnia, Mrągowo, Pietrzykowice, Białej Podlaskiej, Sochaczew, Bielsko Biała, Błonie, Zgierz, Sidlące, Kobiór, Zalesie, Pietrzykowice, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kamieniec, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubin, Olszyna, Strzelin, Wołów, Zgorzelec, Tuchola, Grudziądz, Inowrocław, Rypin, Bełżec, Biłgoraj, Chełm, Kurów, Łęczna, Łuków, Parczew, Ryki, Włodawa, Zalesie, Świnoujście, Choroszczy, Kiełczów, Świdnik, Kutno, Oświęcim, Rydułtowy, Augustów, Kalisz, Stargard Szczeciński, Krępa, Rawicz, Bełk, Skrobów-Kolonia. Regenerację wykonujemy wysyłkowo możemy dla Ciebie zamówić naszego kuriera czas naprawy to zwykle 1-2 dni.

Maszyny, stoły probiercze, na których pracujemy w naszych pracowniach diesla

EPS 815 Bosch – Regeneracja wtryskiwaczy Common i pompowtrysków

EPS 815 Bosch – Regeneracja wtryskiwaczy Common i pompowtrysków

Bosch EPS 708 naprawa, regeneracja pomp wysokiego ciśnienia Common Rail i wtryskiwaczy

Bosch EPS 708 naprawa, regeneracja pomp wysokiego ciśnienia Common Rail i wtryskiwaczy

Naprawa wtrysków Bosch Common Rail EPS 200 - pompowtryskiwacze

Naprawa wtrysków Bosch Common Rail EPS 200 - pompowtryskiwacze

Regeneracja pompowtryskiwaczy Bosch, pomp PLD EPS 815 CAMBOX

Regeneracja pompowtryskiwaczy Bosch, pomp PLD EPS 815 CAMBOX

Czyszczenie pompowtryskiwaczy Bosch

Czyszczenie pompowtryskiwaczy Bosch

Czyszczenie testowanie wtryskiwaczy Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens

Czyszczenie testowanie wtryskiwaczy Common Rail Bosch, Delphi, Denso, Siemens

III etap (3 faza) regeneracji wtryskiwaczy Common Rail Bosch

III etap (3 faza) regeneracji wtryskiwaczy Common Rail Bosch

trzecia faza naprawy wtrysków Common Rail Bosch – kompletny zestaw z podkładkami regulacyjnymi

trzecia faza naprawy wtrysków Common Rail Bosch – kompletny zestaw z podkładkami regulacyjnymi

Udostępnij wpis

Komentarze

Tomek

Wystawiono Rok temu

Bosch Diesel Service jest marką specjalizującą się w produkcji i naprawie wtryskiwaczy Common Rail. Wtryskiwacze te są stosowane w silnikach diesel, które wykorzystują układ wtryskowy Common Rail. Bosch Diesel Service oferuje szeroki zakres produktów i usług, w tym: • produkcję i sprzedaż wtryskiwaczy Common Rail • regeneracja wtryskiwaczy i ich naprawa • diagnostyka Bosch Diesel Service stawia na jakość swoich produktów i usług, co pozwala na zapewnienie długiej i bezproblemowej pracy silnika. Jeśli chodzi o ceny, są one zależne od konkretnego modelu wtryskiwacza, marki oraz zakresu naprawy, dlatego ważne jest skonsultowanie się z specjalistą z firmy Bosch Diesel Service, aby uzyskać dokładny kosztorys naprawy.

Czy ta opinia była pomocna?

Marek

Wystawiono 4 lata temu

Według mnie im dokładniejszy artykuł, tym lepiej, jeśli nie ma zbędnej treści. Ten jest super. Polecam ten serwis diesla.

Czy ta opinia była pomocna?

admin

Wystawiono 5 lat temu

bez recaptchy

Czy ta opinia była pomocna?

Andrzej Majka

Wystawiono 6 lat temu

<p>Moim zdaniem przesadził Pan podając dokładność pasowania elementów (tłoczek/korpus) wtryskiwacza 0.02 [um] , w innych artykułach na ten temat autorzy podają pasowanie tych elementów na poziomie 0.001 [mm].</p>

Czy ta opinia była pomocna?

Dodaj komentarz

Uzupełnij pole poprawnie
Oceń wpis:
Oceń wpis!
Uzupełnij pole poprawnie
Ta witryna jest zabezpieczona przez reCAPTCHA Google. Prywatność Warunki