{{cart.total_items}}

Twój koszyk

{{item.name}}

x{{item.qty}} {{item.price}} zł

Kaucja zwrotna

x{{item.qty}} {{round(item.qty * item.options.deposit.deposit_price/100)}} zł
Suma brutto: {{round(cart.total)}} zł
Pokaż koszyk
Zamów i zapłać

POMPA WTRYSKOWA REGENERACJA COMMON RAIL – cena

Zamów wtryskiwacz lub regenerację Ponad 4000 dostępnych
wtryskiwaczy już od 190 zł.

POMPA WTRYSKOWA - REGENERACJA - COMMON RAIL - CENA
POMPA WTRYSKOWA REGENERACJA COMMON RAIL – cena

1. Typowe uszkodzenia występujące w pompach wysokiego ciśnienia Common Rail

Pompy wysokiego ciśnienia układu Common Rail są najważniejszym elementem układu zasilania gdyż zapewniają wytwarzanie wysokiego ciśnienia wtrysku paliwa niezbędnego do prawidłowej pracy silnika wysokoprężnego. Ponadto dają one możliwość poprawy osiągów silnika przy jednoczesnym zachowaniu ekologiczności i niskiego, jednostkowego zużycia paliwa. Jednak, jak każdy element mechaniczny, mogą utracić możliwość poprawnej pracy z przyczyn naturalnych bądź nienaturalnych. Spośród wszystkich elementów kolektorowego układu zasilania pompy są jednym z najmniej podatnych na uszkodzenia elementem. Przy zachowaniu odpowiedniej obsługi eksploatacyjnej poprawnie służą przez cały okres użytkowania pojazdu. Przyczyną uszkodzeń pomp jest najczęściej zanieczyszczone paliwo (mechanicznie jak i chemicznie). Pompa wtryskowa wysokiego ciśnienia poddawana jest odnowieniu, czyli regeneracja polega na wymianie uszkodzonych części na nowe. Zanieczyszczenia mechaniczne, jakie można zaobserwować po rozebraniu uszkodzonej pompy to osady, opiłki, rdza, itp. Zanieczyszczenia chemiczne zaś są z reguły niewidoczne dla oka ludzkiego przez co często odnosimy mylne wrażenie, iż dany element w ogóle nie jest uszkodzony. Jednak przy próbie poddania go dokładnej obserwacji pod mikroskopem okazuje się, że w rzeczywistości jest zmatowiały i zniszczony. Taki rodzaj uszkodzeń występuje głównie po zastosowaniu paliw zanieczyszczonych już niedużym stężeniem kwasów (np. kwasem siarkowym). Do typowych elementów, które najbardziej narażone są na różnego rodzaju uszkodzenia zaliczamy sekcje tłoczące, wałek oraz pierścień krzywkowy. Pozostałe rodzaje usterek związanych z elektryką to awarie np. zaworów ZME, czy też EMV. Wtrysk Common Rail jest układem bardzo nowoczesnym jednak dochodzi w nim do różnego rodzaju uszkodzenia mechanicznych powstałych na skutek wewnętrznych zatarć lub uszkodzenia spowodowane są awarią typowej elektryki, a cena nowej części jest wysoka. Dlatego najbardziej opłacalna metoda naprawy to właśnie regeneracja tych podzespołów wtryskowych.

2. Oznaki uszkodzeń pompy CR

Diagnoza uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia może być postawiona w oparciu o następujące objawy:
- brak możliwości uruchomienia silnika,
- ciężki rozruch silnika,
- brak mocy silnika,
- nierównomierność pracy silnika (falowanie obrotów).

Pompa wtryskowa wysokiego cisnienia regeneracja na EPS 815

Pompa wtryskowa wysokiego cisnienia regeneracja na EPS 815

Naprawa wtrysków Common Rail na EPS 815 regulacja i pomiary dawek

naprawa wtrysków Common Rail na EPS 815 regulacja i pomiary dawek

Za występowanie wyżej wymienionych objawów nieprawidłowej pracy pompy lub jej całkowitego uszkodzenia są odpowiedzialne typowe usterki. Brak możliwości uruchomienia silnika może być spowodowany uszkodzeniem wałka napędowego pompy, uszkodzeniem zaworu ZME odpowiedzialnego za dawkowanie odpowiedniej ilości paliwa, uszkodzeniem pierścienia krzywkowego pompy, zapchaniem kanałów przepływu opiłkami, etc. W wyniku niemożności łatwego rozruchu silnika może dojść w pompie do uszkodzenia wałka i krzywki napędzającej sekcje tłoczące, zapchania zaworu ZME, uszkodzenia sekcji tłoczącej powodującego brak szczelności, uszkodzenia zaworu odcinającego jedną z sekcji tłoczących (EMV) czy też zablokowania sekcji pompy lub popychacza sekcji. Natomiast nieodpowiednia moc silnika może wynikać z uszkodzonego zaworu ZME, uszkodzenia jednej z sekcji ssąco tłoczących, uszkodzenia zaworu EMV, niesprawności zaworu ssąco tłoczącego sekcji, nieszczelności sekcji tłoczących (np. uszkodzony dekielek pokrywy sekcji), zblokowania popychacza sekcji, itp. Z kolei nierównomierna praca silnika objawiająca się falowaniem obrotów może być spowodowana niesprawnością zaworu sekcji, opiłkowaniem pompy wstępnej lub uszkodzeniem zaworu ZME. Zwykle przy uszkodzeniach pompy, wtryskiwacze Common Rail podlegają naprawie z powodu ciał obcych, opiłków, które dostały się do ich wnętrza. Regeneracja wtryskiwaczy odbywa się w naszym Bosch Diesel Service przy użyciu urządzeń i narzędzi firmy Bosch EPS 708 i EPS 815 z przystawką Cambox, na której testujemy i naprawiamy dodatkowo pompowtryskiwacze ( z grupy VAG Audi, Seat, Vw, Skoda TDI 1,9 2,0 i inne) oraz pompowtryski samochodów ciężarowych i pompy PLD.

Pompy Common Rail i wtryskiwacze

pompy Common Rail i wtryskiwacze

Wyżej wymienione przykłady prawdopodobnych uszkodzeń możemy spotkać we wszystkich rodzajach pomp wysokiego ciśnienia układu zasilania Common Rail. Oczywiście poszczególne modele pomp głównych producentów układów (Bosch, Delphi, Siemens, Denso) mogą cechować się większą bądź mniejszą odpornością na poszczególne niekorzystne zjawiska. Niemniej jednak niezależnie od modelu pompy uszkodzenia dotyczą z reguły ciągle tych samych podzespołów. Warto również zauważyć, iż sama budowa pomp jest mocno do siebie zbliżona gdyż producenci bazują na podobnych technologiach ich wytwarzania. W tabeli 4.1 została przedstawiona krótka char

akterystyka typowych uszkodzeń w popularnych modelach pomp wyżej wymienionych producentów. W przypadku pomp Boscha i Siemensa mogące wystąpić uszkodzenia są bardzo podobne bowiem budowa pomp firmy Simens jest typowa dla pomp CP1 i CP3 Bosch. W obu przypadkach są to pompy z trzema sekcjami ssąco tłoczącymi rozmieszczonymi względem siebie co 120 stopni. Zupełnie z inną sytuacją mamy do czynienia w pompach Delphi typu DFP1 gdyż sposób napędzania sekcji tłoczących różni się od poprzednich. W pompach DFP1 sekcje tłoczące umieszczone są w środku głowicy pompy natomiast w pompach Boscha CP3 sekcje znajdują się w korpusie pompy. Ponadto w odróżnieniu od pomp Common Rail Bosch i Siemens sekcje napędzane są od wewnętrznego pierścienia krzywkowego (dokładny opis wraz ze schematami znajduje się w podrozdziale 2.4.2), dlatego też uszkodzenia mogące wystąpić na elementach pomp będą dotyczyć innych miejsc, a także odrębnego charakteru ich powstawania. Warto również zauważyć, iż występowanie częstych awarii przysparza inżynierom nie mało wyzwań podjętych w celu ich wyeliminowania. Z większym bądź z mniejszym skutkiem udaje się zniwelować niepożądane zjawiska. Przykładem takiej korzystnej modernizacji jest zastąpienie pomp CP1 firmy Bosch kolejną generacją pomp typu CP3, w których udało się wyeliminować niezwykle często występujące patologiczne uszkodzenia w układzie napędu i samych sekcji tłoczących wprowadzając inne korzystniejsze rozwiązania w obrębie prowadzenia poruszających się wzajemnie elementów sekcji tłoczących (popychacz - tłok - cylinder). Wszystko to w celu zapewnienia długiego okresu bezawaryjnej pracy urządzenia.

Tabela 4.1. Charakterystyka typowych uszkodzeń pomp wysokiego ciśnienia na podstawie rozwiązań trzech czołowych producentów: Bosch, Delphi, Simens

charakterystyka typowych uszkodzeń pomp wysokiego ciśnienia

Proces rozbiórki pomp i najbardziej podatne na uszkodzenia elementy. Pierwszą pompą, która została poddana procesowi demontażu była pompa Bosch typu CP3 o numerze 0445020018(023) (rys. 4.8). Pompa ta znajduje najczęściej zastosowanie w samochodach ciężarowych MAN. Jej charakterystyczną cechą jest proces smarowania, gdyż, jako jedna z nielicznych pomp smarowana jest olejem smarowym pochodzącym z silnika, a dodatkowo przepływającym przez sekcje tłoczące olejem napędowym.

Rys. 4.8. Pompa wysokiego ciśnienia firmy Bosch z samochodu ciężarowego MAN Common Rail: a - przed demontażem, b - po demontażu

pompa wysokiego ciśnienia

Najczęstszą bolączką danego modelu jest przycieranie dekielka pompy wstępnej, co prowadzi do regeneracji wtryskiwaczy Common Rail w samochodach ciężarowych i użytkowych MAN (rys. 4.9 a) oraz opiłkowanie, co niesie za sobą dalsze konsekwencje w postaci mogących wystąpić uszkodzeń par precyzyjnych, zaworków (rys. 4.9 b), itp.

Rys. 4.9. Zdiagnozowane przyczyny uszkodzeń pompy wstępnej (przetłaczającej): a - przytarcie dekielka pompy wstępnej, b - nieszczelność zaworka sekcji z powodu zaistniałego zużycia ściernego

zdiagnozowane przyczyny uszkodzeń pompy cr

Opiłkowanie zębatej pompy wstępnej pociąga za sobą lawinę patologicznych uszkodzeń. Uszkodzenia te nie dotyczą tylko samej pompy, ale również wtryskiwaczy, które zostają zanieczyszczone drobnymi opiłkami metalu powodującymi początek różnych procesów zużycia w ich wnętrzu, a w konsekwencji prowadzą do ich dalszej awarii. Do tego procesu dochodzi najczęściej w wyniku przedostania się mechanicznych zanieczyszczeń występujących w paliwie pomiędzy współpracujące koła zębate lub pomiędzy koła zębate a powierzchnię obudowy pompy (dekielek pompy). W konsekwencji dochodzi do zużycia warstwy wierzchniej i zanieczyszczenia oleju napędowego obcymi ciałami stałymi o dużej twardości. Nadal jednak cena naprawy pompy jest bardziej korzystna od ceny wymiany na nową.

pompa Common Rail CP1 Bosch

pompa Common Rail CP1 Bosch

Bosch CP1 pompa wysokiego ciśnienia Common Rail - części

Bosch CP1 pompa wysokiego ciśnienia Common Rail - części

pompa CP3 Common Rail Bosch wysokiego ciśnienia

pompa CP3 Common Rail Bosch wysokiego ciśnienia

Pompy CP4.1 wysokiego ciśnienia Common Rail CP4.2 Bosch

Pompy CP4.1 wysokiego ciśnienia Common Rail CP4.2 Bosch

Kolejną pompą Common Rail poddaną procesowi demontażu, a następnie organoleptycznej diagnostyce elementów, była pompa firmy Delphi o numerze seryjnym R9044Z034E (rys. 4.10). Pompę tę można spotkać jako nieodłączny element układu zasilania silników wysokoprężnych samochodów, na przykład Forda Mondeo 2.0 TDCI, Reno Clio 1,5 DTCI, KIA, Jaguar itp.

Rys. 4.10. Pompa wysokiego ciśnienia Common Rail firmy Delphi Ford, Renault, KIA: a – przed demontażem, b – po demontażu

pompa wysokiego ciśnienia Common Rail Delphi

Po zakończonym procesie demontażu pompy przystąpiono do weryfikacji poszczególnych elementów. Bazując na miejscach, które są najczęściej narażone na uszkodzenia i opisane w tabeli 4.1 już po krótkiej chwili udało się zlokalizować przyczyny nieprawidłowego działania pompy Delphi. Na pierwszy rzut oka dało się zaobserwować znaczną ilość zanieczyszczeń w postaci małych opiłków metalicznych i rdzy. Metaliczne opiłki najprawdopodobniej pochodziły od uszkodzonej pompki wstępnej, w której zdiagnozowano przytarte łopatki na skutek zużycia ściernego. Opiłki te często powodują, że końcówka wtryskiwacza jest do wymiany i cena naprawy może znacząco się zmienić w ostatecznym kosztorysie. Następnie, analizując pozostałe części, stwierdzono zatarcie gniazda prowadnicy rolek jak i samych rolek sekcji tłoczącej powstałych z przyczyn analogicznych jak w poprzednim elemencie. Zaobserwowano też przytarcia na zaworku ciśnienia wewnętrznego pompy. Podobne uszkodzenia wywołane przyczynami opisanymi powyżej stwierdzono również w innej tego typu pompie firmy Delphi o numerze seryjnym R90042A0114A. Opiłkująca pompa wstępna tym razem jednak doprowadziła do zatarcia bieżni i samych rolek wewnętrznego pierścienia krzywkowego pompy tzw. kosza (rys. 4.11 i 4.12).

Rys. 4.11. Przyczyny uszkodzeń pompy Common Rail Delphi nr R9044Z034E: a - zużycie ścierne łopat-ki pompy wstępnej, b - zatarta prowadnica rolek sekcji tłoczącej, c - przytarty zaworek ciśnienia wewnętrznego

przyczyny uszkodzeń pompy Common Rail Delphi

Rys. 4.12. Zaobserwowane przyczyny uszkodzenia pompy Delphi Common Rail nr R9042A014A zapoczątkowane zużyciem i opiłkowaniem łopatkowej pompy wstępnej: a - zatarcie bieżni rolek w koszu, b - zużycie ścierne powierzchni rolek i gniazda prowadzącego

zaobserwowane przyczyny uszkodzenia pompy Delphi Common Rail

Następną z kolei pompą poddaną rozbiórce i wzrokowej ocenie części najbardziej podatnych na uszkodzenia była pompa firmy Siemens VDO Common Rail o numerze seryjnym A2C20000598 (rys. 4.13). Pompa o tym numerze identyfikacyjnym znajduje zastosowanie w pojazdach takich marek jak Citroen (C5, C8, Xara), Peugeot (307, 407, 607, 807), Volvo (V50, S60), Ford (C-Max) w silnikach DW10BTED 2.0 HDI lub 2,7 HDI.

Rys. 4.13. Pompa wysokiego ciśnienia firmy Siemens VDO Common Rail: a - przed zdemontowaniem, b - widok samego korpusu pompy po demontażu wszystkich podzespołów

pompa wysokiego ciśnienia Siemens VDO Common Rail

Po zakończeniu demontażu pompy dokonano oględzin zewnętrznych części narażonych w największym stopniu na uszkodzenia. Okazało się, iż doszło do przytarcia obudowy pompy wstępnej zanieczyszczonej złej jakości paliwem w wyniku czego do paliwa przedostały się opiłki metaliczne. Dodatkowe zanieczyszczenie paliwa substancjami stałymi spowodowało przytarcie wałka napędowego przez panewkę, która straciła gładką powierzchnię ślizgową na skutek zużycia ściernego spowodowanego dostaniem się opiłków pomiędzy dwie pracujące warstwy wierzchnie materiału. To spowodowało, że w wyniku zwiększonego tarcia doszło do uszkodzenia płetwy wałka napędowego. Wymiana wtryskiwaczy lub regeneracja , naprawa przy takich uszkodzeniach to niemal pewność. Wymienione powyżej przykłady przyczyn awarii przedstawiono na rysunku 4.14

Rys. 4.14. Przyczyny wystąpienia awarii pompy Common Rail CR firmy Siemens: a - przytarcie obudowy pompy wstępnej w wyniku przedostania się ciał obcych w okolice pracujących elementów pompy, b - zużycie ścierne wałka napędowego (bruzdowanie), c - zużycie ścierne po-wierzchni ślizgowej panewki wałka napędowego, d - uszkodzenie płetwy wałka napędowego

awaria pompy Common Rail CR Siemens

Pompa wysokiego ciśnienia Denso Common Rail – budowa, działanie w przekroju

pompa wysokiego ciśnienia Denso Common Rail


Przyczyny uszkodzeń pompy Common Rail

Reasumując, do uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia Common Rail dochodzi głównie z powodu zastosowania złej jakości oleju napędowego, np. olej zanieczyszczony substancjami mechanicznymi lub olej pozbawiony odpowiednich właściwości smarnych. Przyczynić się do tego mogą także zapchane filtry wstępnego oczyszczania paliwa i postępujące zjawiska zużycia w elementach tribologicznych pompy, co w konsekwencji prowadzi do powstawania uszkodzeń pompy i wtryskiwacza. Do typowych uszkodzeń niezależnie czy są to pompy firmy Bosch, Delphi czy Simens dochodzi najczęściej z przyczyn zużycia mechanicznej pompy wstępnej zarówno zębatej (Bosch) jak i łopatkowej (Simens, Delphi Denso). Uszkodzenie mechanicznej pompy wstępnej najczęściej objawia się przycieraniem obudowy pompy i jej opiłkowaniem, co dodatkowo potęguje powstawanie mechanicznych zanieczyszczeń paliwa. Te z kolei wywołują dalsze zużywanie takich elementów jak pary precyzyjne sekcji tłoczących, zawory sterujące, kanały przepływu, itp. Procesy niszczące powstałe w pompach mogą powodować uszkodzenia nie tylko pomp, ale również wtryskiwaczy piezoelektrycznych, do których przedostają się substancje procesu zużycia zaistniałego w pompie. Charakterystyka typowych uszkodzeń wtryskiwaczy układu zasilania Common Rail zostanie przedstawiona w następnym podrozdziale.
Nasz Bosch Diesel Service jest przygotowany i przeszkolony przez firmę Bosch z racji autoryzacji do obsługi pomp Common Rail, pompowtryskiwaczy, pomp PLD i różnego rodzaju wtryskiwaczy silnika diesla. Można przeprowadzić regenerację, naprawę tych części w naszym serwisie wysyłkowo. Jesteś z miasta Poznań, Mielec, Kraków, Rzeszów, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Lublin, Łódź, Jaworzno, Konin, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń lub innej części Polski zadzwoń i zamów kuriera po odbiór części.

Udostępnij wpis

Komentarze

Ten post nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj komentarz

Uzupełnij pole poprawnie
Oceń wpis:
Oceń wpis!
Uzupełnij pole poprawnie